Dak overzicht foto zuidoost
Dak overzicht foto platdak
Detail foto dak zuid-oost
Dak foto zuidoost met maat/telling
Detail foto platdak linker deel
Detail foto platdak rechter deel
Detail foto platdak noord-oost met maten
Windroos morellenstraat 23